V oblasti technológií zabezpečujeme projekčnú a realizačnú činnosť pri budovaní technologických celkov pre teplárenstvo, chemický, petrochemický, hutnícky a strojársky priemysel.