V oblasti technológií zabezpečujeme projekčnú a realizačnú činnosť pri budovaní technologických celkov pre teplárenstvo, chemický, petrochemický, hutnícky a strojársky priemysel.

Visits from 10.10. 2020: 16 - Visits today: 1