SKM TRADE, s.r.o.

Hruštiny 602
010 01, Žilina
Slovenská republika

IČO: 36 739 103
DIČ: 2022326196
IČ DPH: SK2022326196
obchodný register: www.orsr.sk

Róbert Stranianek
tel.: +421 911 638 937

Rastislav Stranianek
tel.: +421 911 590 510

Lenka Kubíková
tel.: +421 911 490 410

Ing. Štefan Mašlar – obchodný zástupca pre Východné Slovensko
tel.: +421 0907 919 873

e-mail: skmtrade@skmtrade.sk

bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s. Žilina
číslo účtu: 0423977526/0900
IBAN: SK90 0900 000­0 0004 2397 7­526
SWIFT: GIBASKBX