Technologické celky  v energetike

Akcia Výmena doskových výmenníkov v Slovnaft a.s.

Technologické celky  v petrochemickom priemysle

Akcia KIA Tank Yard

Akcia INA Skalica

Technologické celky  v hutníckom priemysle

Akcia Výmenníková stanica v Železiarňach Podbrezová, a.s.

Počet prístupov od 10.10. 2020: 14 - Počet prístupov dnes: 1