V oblasti technických zariadení budov zabezpečujeme projekčnú a realizačnú činnosť v rozsahu profesií:

  • Vykurovanie (zdroje tepla, kotolne, výmenníkové stanice, rozvody ústredného vykurovania a TÚV)
  • Vzduchotechnika (VZT jednotky, rozvody a komponenty VZT)
  • Chladenie a klimatizácia (zdroje a zásobníky chladu, rozvody chladu, klimatizačné jednotky a zariadenia)
  • Zdravotechnika (zriaďovacie predmety, sanitárna technika a rozvody ZTI)
  • Meranie a regulácia (riadiace systémy, elektroinštalácia, hydraulické vyregulovanie, termostatizácia) – V oblasti merania a regulácie zabezpečujeme realizáciu inštalácií riadiacich systémov pre bezobslužné riadenie technológií kotolní, výmenníkových staníc a rôznych technologických celkov. V oblasti termostatizácie a hydraulického vyregulovania zabezpečujeme kompletnú projekčnú a realizačnú činnosť.

Predmetom tejto činnosti je dodávka a montáž zariadení pre hydraulické vyregulovanie, termostatizáciu a nasadenie pomerových meračov tepla v objektoch bytovej a administratívnej oblasti.

Pre komplex riadiacich systémov dodávame centrálne dispečerské pracoviská pre diaľkový prenos údajov, ich monitorovanie a riadenie rôznych technológií z jedného centra.

V rámci MaR zabezpečujeme meranie tepla, vody, plynu, elektrickej energie, prietokov a výšky hladín rôznych druhov médií.Pri realizácii jednotlivých profesií zabezpečujeme ich dodávku, montáž a jednoznačnú koordináciu s ohľadom na súvisiace inžinierske a realizačné činnosti, tak aby bolo možné investorovi odovzdať ucelené funkčné dielo technického zariadenia jednotlivých objektov.V oblasti energetiky zabezpečujeme projekčnú a realizačnú činnosť pri budovaní zdrojov tepla, kotolní, plynofikácií, výmenníkových staníc, rozvodov tepla, pary, vody a plynu.

Do tejto oblasti spadajú aj netradičné formy vykurovania, prostredníctvom rekuperácie odpadového tepla pri rôznych druhoch výroby a technológií. Využívanie slnečnej energie prostredníctvom slnečných kolektorov a budovanie zdrojov tepla na biomasu.