Tepelné zdroje, výmenníkové stanice

Akcia Grupo Antolin Nededza

Akcia Rekonštrukcia energetického hospodárstva Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.

Akcia AU Optronics Trenčín

Akcia KIA Engine Shop II

Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie

Akcia Spoločenstvo vlastníkov bytov Martin

Akcia Vlastníci bytov, sídlisko Podrezová

Vzduchotechnika a klimatizácia

Akcia Michatek Michalovce

Akcia Hotel Palace, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. – Kompletné vybudovanie zdroja chladu a klimatizácia v 196 izbách

Meranie a regulácia

Akcia Vybudovanie centrálneho dispečingu v Žilinskej univerzite

Akcia Vybudovanie centrálneho dispečingu 30 objektov v Železiarňach Podbrezová, a.s.